Velkommen til AynRand.no


AynRand.no gir deg en innføring i filosofien til Ayn Rand, Objektivismen. På nettsiden finner du i tillegg en blogg og tips til videre lesning.


Nyeste blogginnlegg


Hva er Objektivismen?

Objektivismen er et filosofisk system som besvarer våre bredeste spørsmål om virkelighetens og menneskets natur. Er det mulig med sann og sikker kunnskap? Hvilket etisk prinsipp bør påvirke våre handlinger og samfunnsordning? Hvilken rolle spiller kunsten i menneskets liv?Objektivismen forteller:

 • At virkeligheten er objektiv og uavhengig av menneskets bevissthet og ønsker
 • At fornuft og logikk er menneskets eneste pålitelige kilde til kunnskap
 • At egeninteresse er riktig for å leve et lykkelig og produktivt liv
 • At et sosialt system som beskytter individers rettigheter sikrer harmoni
 • At kunst spiller en avgjørende rolle for å vedlikeholde og utvikle sinnet


Ifølge Objektivismen bør du:

 • Følge fornuften, ikke ønsketenkning eller tro
 • Arbeide for å oppnå et meningsfullt og produktivt liv
 • Skaffe deg fortjent selvtillit
 • La jakten på egenlykke være det høyeste moralske mål
 • Få fremgang ved å behandle andre som individer
 • Bytte verdi for verdi

My philosophy, in essence, is the concept of man as a heroic being, with his own happiness as the moral purpose of his life, with productive achievement as his noblest activity, and reason as his only absolute.

Ayn Rand

Om AynRand.no

AynRand.no drives på frivillig basis av Vegard Hovland Ottervig. Hvis du vil støtte prosjektet, kan du donere en valgfri sum. Alle bidrag mottas med stor takk!