17. mai: Grunnlovsdagens virkelige innhold

17. mai: Grunnlovsdagens virkelige innhold

Det er god grunn til å feire 17. mai, Norges grunnlovsdag.

De fleste som feirer 17. mai feirer nasjonal selvgodhet, men det er denne dagens virkelige innhold – et jubileum for Grunnloven – som det er god grunn til å feire.

Da Grunnloven ble vedtatt, var den en av de mest progressive og opplyste i verden. Etter gjennombruddet for frihetlige ideer i USAs uavhengighetserklæring i 1776, var Norges Grunnlov en av de første som la stor vekt på det vi i dag vil kalle individers rettigheter. I det store og hele er altså Grunnloven, slik den ble vedtatt, i samsvar med liberalisme, og i strid med den politiske utvikling som har skjedd siden 1814.

Mye bra, noe mindre bra

Grunnloven inneholdt riktignok noen punkter som objektivister og liberalister er uenige i, som at Norge skal være kongedømme, at det skal være begrensninger på innvandring, at staten har rett til å pålegge folk verneplikt og at staten har rett til å innføre tvungen beskatning.

Et stort antall punkter er imidlertid i fullt samsvar med et politisk system med respekt for individers rettigheter: Grunnloven sier at ingen skal dømmes uten lov og dom, at det skal være likhet for loven, at det er forbud mot tortur og at det skal være ytringsfrihet. Grunnloven legger også opp til at adelen skal avskaffes.

Grunnloven har blitt undergravet

Punktene ovenfor er det alminnelig enighet om i dag, men følgende punkter blir stadig brutt: opprinnelig inneholdt Grunnloven en bestemmelse om at staten kun skal ha rett til å beskatte i det omfang som er nødvendig for å finansiere statens egne utgifter (dvs. til administrasjon). Grunnloven ga ikke tilltatelse til beskatning til formål som velferd, overføringer, næringsstøtte, u-hjelp, etc.

Men følgende bestemmelse sto frem til 2014: «Nye og bestandige Indskrænkninger i Næringsfriheten bør ikke tilstedes Nogen for Fremtiden» (Paragraf 101). Alle vet at Stortinget dessverre har vedtatt millioner av bestemmelser som er i strid med denne paragrafen.

Så, det er all grunn til å feire Grunnloven – 17. mais egentlige innhold.

Dette er en redigert versjon av et innlegg som ble publisert på StemDLF.no i 2005.