Retten til liv

Individets fundamentale rettighet og dens eneste mulige implementering.

Publisert