Det arbitrære

Hvilken status har det som er arbitrært innen epistemologi? Petter Sandstad går gjennom begrepet og ser på behandlingen av det arbitrære i filosofiens historie.

Publisert

Hva er en proposisjon?

Hva er proposisjoner, hvilket forhold har de til begreper og hvordan bruker vi dem i vår kunnskapsdannelse?

Publisert

Immanuel Kants innflydelse

Fundamentale filosofiske ideer som styrer historien og dagens dårlige tilstand er forårsaket av én mann: Immanuel Kant.

Publisert