Det egoistiske gen

Richard Dawkins. Foto: Richard Cooper / Wikimedia Commons.

The Selfish Gene av Richard Dawkins er en glimrende innføring i biologi og evolusjonsteori, men har boka noe for seg med tanke på filosofiske spørsmål?

Publisert

Ludwig von Mises: en biografisk skisse

Mises var en forkjemper for det frie marked. Hans arbeider inneholder store deler av grunnlaget for kapitalismen som økonomisk system.

Publisert

Immanuel Kants innflydelse

Fundamentale filosofiske ideer som styrer historien og dagens dårlige tilstand er forårsaket av én mann: Immanuel Kant.

Publisert