Definisjonen av kunst

Definisjonen av kunst

De tradisjonelle definisjonene av kunst er omgitt av et mystisk slør, men Ayn Rand skjærer gjennom den begrepsmessige tåken.

Hva er kunst? Er det hva som helst, som for eksempel et bananskall på bakken, et gjenglemt par med briller eller et lerret tilsmurt med blod? Hvis kunst er alt, er det ingenting. Men kunst er noe, det må være noen krav til hva som kan regnes som kunst. La oss se på hva mer eller mindre «offisielle» kilder i Norge sier om saken.

Utilstrekkelige definisjoner

Den tradisjonelt slørete og subjektive tilnærmingen til definisjon av «kunst» kan vi observere i to toneangivende kilder for språk og tenkning i dag. Bokmålsordboka definerer det på følgende måte:

fantasifull, nyskapende virksomhet som er estetisk uttrykk for indre eller ytre opplevelser[1]

Store norske leksikon byr på denne definisjonen:

Kunst, kulturytring hvor utførelsen gjerne krever spesiell kunnskap og ønske om å bruke denne og individuelt tilpasse den til en situasjon og hensikt.[2]

Man blir ikke mye klokere av å lese disse vage formuleringene. Ayn Rands definisjon, derimot, er klar og avgrensende:

Kunst er en selektiv gjenskapning av virkeligheten i overensstemmelse med kunstnerens fundamentale verdivurderinger.

Rands definisjon påkaller seg loven om essensialitet. Hva er de essensielle fellestrekkene ved litteratur, malerier, skulpturer og musikk?

Er det «fantasifull, nyskapende virksomhet som er estetisk uttrykk for indre eller ytre opplevelser»? «Estetikk» defineres av samme kilde som «læren om det skjønne, særlig i kunst», og da henspiller definisjonen på seg selv: «Kunst er læren om det skjønne i kunst». Denne delen av definisjonen er derfor ugyldig.

«Fantasifull, nyskapende virksomhet» er i seg selv ikke nok: Også menneskelig virke innen vitenskap, teknologi og medisin faller inn under denne paraplyen. «Uttrykk for indre eller ytre opplevelser» kan involvere mer enn kunstneriske uttrykk, som å gi uttrykk for skuffelse over hva man får igjen på skatten, gi uttrykk for spenning ved å sitte i en berg-og-dalbane og så videre. Sammen blir delene av Bokmålsordbokas definisjon uklar, tvetydig og ikke-objektiv: Definisjonen angir ingen essensielle trekk ved kunstens innhold.

Store norske leksikon er ikke stort bedre: «Kulturytring» henspiller på «kultur», og dette svært brede begrepet inneholder alt fra mat og lovverk til musikk og faste ord og uttrykk. «Krever spesiell kunnskap og ønske om å bruke denne og individuelt tilpasse den til en situasjon og en hensikt» forteller oss heller ikke stort. Det er mange aktiviteter i menneskets verden som krever spesiell kunnskap og et ønske om å benytte denne og tilpasse den til en situasjon og en hensikt – noen raske eksempler er kokkeyrket, informasjonsteknologi, blomsterdekorasjon, bioteknologi, bilproduksjon, hesteoppdrett, fysioterapi og så videre.

Rands klargjøring

Ayn Rand påpeker at kunst er «en selektiv gjenskapning av virkeligheten». En selektiv gjenskapning er et menneskeskapt produkt som representerer virkeligheten i en eller annen form – som dikt og romaner, malerier, skulpturer og musikk.

Dette fører til en avgrensning fra de fleste andre menneskelige gjøremål: en kokk, en IT-spesialist og en blomsterdekoratør gjenskaper ikke virkeligheten – de jobber med den direkte. Kokken omformer spiselige materialer ved steking, koking og kutting, IT-spesialisten programmere koder som påvirker datasystemer, som igjen løser diverse oppgaver i virkeligheten, mens blomsterdekoratøren omorganiserer naturlige forekomster av planter.

«I overensstemmelse med kunstnerens metafysiske verdivurderinger» fortsetter å avgrense gjenskapningen. En gjenskapning av virkeligheten kan innebære miniatyrer, fotografier, modeller, kart og andre ting som ikke faller inn under estetisk virke, og Rands andre og siste del av kunstdefinisjonen utelukker slike gjenstander. Mens miniatyrer og kart tjener et praktisk formål, fyller kunsten et annet behov – og dette er å vise hva kunstneren mener er essensielt ved eksistensen og mennesket, og hva man selv opplever metafysisk ved kunstverket.

De essensielle fellestrekkene ved ulike kunstformer er at de alle består av en selektiv gjenskapning i form av en spesifikk fortelling eller et spesifikt motiv med utgangspunkt i virkeligheten, og at de alle viser et spesifikt, metafysisk syn på hva som er viktig ved virkeligheten.

Les mer om estetikk »

Fotnoter

[1] «Kunst», Bokmålsordboka

[2] «Kunst», Store norske leksikon, snl.no/kunst