Hva er filosofi?


Hva er egentlig filosofi, og har det noe å si for deg og livet ditt?

Philosophy is a necessity for a rational being: philosophy is the foundation of science, the organizer of man’s mind, the integrator of his knowledge, the programmer of his subconscious, the selector of his values. – Ayn Rand

Filosofi handler om helt grunnleggende sider ved vår eksistens, som verdensbilde, kunnskap, verdier, fornuft, sinn og språk. Dette er altomfattende elementer som det ikke er mulig for noe menneske å slippe unna.

De færreste har et bevisst forhold til filosofi, og syns kanskje at det virker fjernt fra deres egen hverdag, komplisert og til og med unyttig. Alle mennesker har likevel godt av å få et årvåkent syn på hva filosofi er og hvordan det påvirker oss.

Vårt operativsystem

Hvert eneste menneske har et «operativsystem» som bestemmer hvordan de tenker om verden, seg selv og andre, enten de vil eller ikke. De fleste syns for eksempel at det er galt å stjele eller å drepe, og dette henger sammen med etikk – én av bestanddelene i filosofi. Filosofi er delt inn i følgende hierarki, hvor hver del er diktert av den foregående:

  1. Metafysikk (læren om virkeligheten)
  2. Epistemologi (læren om hvordan vi tilegner oss kunnskap)
  3. Etikk (læren om verdier)
  4. Politikk (læren om samfunnsorganisering)
  5. Estetikk (læren om kunst, avhenger av de tre første grenene)

Hva er rett og galt? Går det an å få sikker kunnskap om verden? Hvordan skal du få et godt liv? Hvordan bør du oppføre deg overfor andre mennesker? Slike spørsmål befinner seg i kjernen av vårt eget operativsystem. Når vi går rundt i hverdagen og forholder oss til verden og andre mennesker, må vi, bevisst eller ubevisst, ta stilling til slike spørsmål når vi foretar valg.

Hvis du blir klar over at du har et slikt rammeverk, vil du ha en større sjanse til å ta et oppgjør med deg selv og hvordan du forholder deg til verden og ideer. Dette kan være et første steg i å finne ut hvorfor samfunnet og kulturen er som de er, hva man eventuelt kan gjøre med det og hvordan du kan få et bedre liv.

Det er ideene som styrer verden

Tanker av filosofisk art har alltid eksistert, og helhetlige sett med slike ideer om hvordan samfunnet bør organiseres kalles ideologier. Ideologier er med andre ord ferdige «smørbrødlister» som folk flest handler etter. I Norge står for eksempel ideologien sosialdemokrati sterkt, og derfor er de aller fleste nordmenn, enten de er klar over det eller ikke, sosialdemokrater. Alle ideologier og religioner, enten det er sosialisme eller kapitalisme, islam eller buddhisme, må benytte seg av filosofi som fundament.

Hvis man blir klar over dette, og begynner å utforske hva for eksempel sosialdemokrati innebærer grunnleggende sett, eller kanskje begynner å utforske alternativer, vil man sannsynligvis bli mer kritisk innstilt til politikk, etikk, kunnskapsformidling og så videre. Kanskje vil man til og med begynne å utfordre fastsatte konvensjoner og tradisjonelle systemer når man innser at verden ikke trenger å være slik den er.

Det er ideene som styrer verden, og det er med ideer vi kan endre den.

Oppsummering

  • Filosofi er som et operativsystem, og bestemmer hvordan du tenker, reagerer og forholder deg til virkeligheten
  • Det er ideer som styrer politikken
  • Å være oppmerksom på dette kan gjøre deg mer kritisk innstilt til hva som foregår
  • Er du kritisk, kan du forsøke å endre deg selv og verden til det bedre

Ressurser