Hva er Objektivismen?

Hva er Objektivismen?

Hva går egentlig Objektivismen ut på? Vi ser på filosofien i korte trekk.

Objektivismen er en filosofi utviklet av Ayn Rand. Det er et helhetlig filosofisk system som dreier seg om å leve her på jorda, og som setter menneskets rett til liv og å leve i fred, samt vårt enorme kreative og produktive potensial, i sentrum.

Som navnet antyder, tar Objektivismen utgangspunkt i at virkeligheten eksisterer uavhengig av vår bevissthet, og at vi må ta i bruk sansene våre og logisk tenkning for å utvikle ideer, oppfatte verden og kunne samhandle med den og andre mennesker.

Beskytter langsiktig virksomhet

Objektivister vektlegger fornuft, rasjonell egoisme og kapitalisme. Målet til hvert menneske er dets egen lykke, og for å forsikre at individers produktive og langsiktige arbeid blir muliggjort, må vi ha en stat med domstoler, politi og militær.

Staten skal kun beskytte såkalte negative rettigheter, og må ellers være helt separert fra det sivile og økonomiske liv. Mennesker har ingen forpliktelser overfor hverandre, med unntak av egne barn, og bortsett fra å la hverandre være i fred. Med rasjonell egoisme legges det likevel opp til fredelig samarbeid og sameksistens.

Ifølge Objektivismen har vi metafysisk sett en objektiv virkelighet, og epistemologisk sett må vi lene oss til fornuften som verktøy for å tilegne oss kunnskaper. Etisk sett er rasjonell egoisme det riktige, mens politisk sett er laissez-faire-kapitalisme det eneste som beskytter mennesket som et skapende og fritt vesen.

Kort fortalt

Objektivismens mål er med andre ord å la mennesket få leve slikt det måtte ønske i fred og realisere sine drømmer i kreativt og produktivt arbeid. For å få til dette må vi ha en stat som beskytter mennesker mot ufrihet og overgrep, og som beskytter eiendomsretten.

Objektivismen som filosofi er mer innviklet, innholdsrik og komplisert enn det som er skissert i denne artikkelen. For videre lesning anbefales først introduksjon til Objektivismen, og deretter artikkelen om Ayn Rand.

Filosofien kan også oppsummeres slik:

Oppsummering

  • Objektivismen er en filosofi som vektlegger menneskets rett til liv og å leve fritt, samt vårt enorme kreative og produktive potensial
  • Ifølge Objektivismen eksisterer virkeligheten uavhengig av vår bevissthet, og vi må ta i bruk sansene våre og fornuften for å oppdage og observere virkeligheten og handle i samsvar med den
  • Objektivismens mål er å la mennesket få leve slikt det måtte ønske og realisere sine drømmer i kreativt og produktivt arbeid
  • Vi må derfor ha en stat med rettsvesen, politi og militær som ivaretar retten til liv og å være fred

Ressurser