Hva er poenget med filosofi?


Filosofi er læren om de bredeste problemstillingene mennesket står overfor, men hva er hensikten med filosofi? Hvilken praktisk nytte kan du trekke fra det?

Ifølge Store Norske Leksikon er filosofi «ethvert forsøk på å forstå og forklare verden eller naturen og dens prosesser, og på å utlede og begrunne forskrifter for livsførsel». Ifølge Ayn Rand studerer filosofi

«the fundamental nature of existence, of man, and of man’s relationship to existence. As against the special sciences, which deal only with particular aspects, philosophy deals with those aspects of the universe which pertain to everything that exists. In the realm of cognition, the special sciences are the trees, but philosophy is the soil which makes the forest possible».

Så filosofi er læren om virkelighetens grunnleggende egenskaper, mennesket og menneskets forhold til virkeligheten. Men hva er poenget? Klarer ikke folk flest seg godt i hverdagen uten å vite om Platon, Aristoteles og Kant? Kanskje, her og nå, men filosof og objektivist Leonard Peikoff gir et kort og kontant svar på hva som er hensikten med filosofi i en podkast på Peikoff.com.

Essensen i svaret hans er som følger: Hensikten med filosofi er å lære mennesket om hva slags verden det lever i (metafysikk), hvordan det skal tenke (epistemologi) og hvordan det bør handle (etikk). Selv om de færreste har et bevisst forhold til disse spørsmålene, har de fleste et indirekte forhold til det. Du står opp om morgenen og forventer at verden er slik den var i går – det vil si forutsigbar og bestemt av naturlover. Du har forhåpentligvis innsett at det vil fortsette å regne utenfor de neste timene, uansett hvor mye du ønsker deg sol. Du går antakelig på jobb fordi du vil tjene til livets opphold – fordi du vil skape verdier som bidrar til å fremme livet ditt.

Alle gjøremål – fra å pusse tennene om morgenen til å tenke de dypeste tanker om begrepshierarkier – involverer på en eller annen måte filosofi. Filosofi er ikke bare praktisk, det er en integrasjon av teori og praksis – og en veiledning for deg til å leve et bedre liv.