Hvordan studere Ayn Rand

Hvordan studere Ayn Rand

Hvordan bør du lese og studere Ayn Rand? Bruk denne metoden for å imøtekomme alle fremmede ideer og tanker fra nå av.

Ayn Rand har ideer som taler de fleste tradisjonelle og dominerende tankene, filosofiene, ideologiene og moralske systemene i dag midt imot. På grunn av dette kan det første møtet med Ayn Rand og Objektivismen være vanskelig. Det er utfordrende å bli stilt overfor et frontalangrep på det man hittil har ansett som sine overbevisninger og verdier, og mange avviser derfor Ayn Rand uten videre vurdering.

Dette er selvfølgelig ikke så lurt, siden Ayn Rand har mange filosofiske nyvinninger og skapte et helhetlig filosofisk system for å leve et rasjonelt og godt liv. Så hva bør du egentlig gjøre i møte med hennes ideer? Filosofen Gregory Salmieri har svaret i boken A Companion to Ayn Rand:

To take an author seriously means to read her, not with an eye toward confirming one’s prejudices (whether favorable or unfavorable), but simply with an eye to understanding what she thinks and why. If one finds her approach unfamiliar and difficult, it means working to overcome that. If one finds what she says implausible or unmotivated, it means taking the time to consider why it seems otherwise to her and to the readers who find her convincing – and it means giving thought to the question of whether it is you or she who is mistaken. By the same token, if she strikes you as obviously correct with respect to an issue where you know many people find her views counterintuitive, it means working to identify the premises that you share with her and not with them, and then figuring out how to determine whether those premises are true.

Å ta ideer seriøst er mangelvare i dag og tipset til Salmieri er derfor en sårt tiltrengt motgift. Les Ayn Rand. Tenk nøye på hva hun mener og hvorfor hun mener det, og hvorvidt du syns det gir mening i tråd med virkeligheten og logikk.

For en glimrende introduksjon til studiet av Ayn Rand og Objektivismen kan du lese kapittel 1 i A Companion to Ayn Rand, «An Introduction to the Study of Ayn Rand» i PDF helt gratis.

,