Kort fortalt: Hvorfor marxisme ikke fungerer

Hvorfor marxisme ikke fungerer

Her er grunnen til at marxisme, kommunisme og sosialisme feiler gang på gang. Kort og kontant forklart.

For en stund siden kom Vegard Martinsen på Facebook med en kort og presis forklaring på hvorfor marxisme ikke har fungert, ikke fungerer og aldri vil fungere. Jeg syns forklaringen er såpass god at den fortjener å bli gjengitt i sin helhet her:

To av hovedpunktene innen marxismen (som politisk ideologi) er teorien om utbytting, og prinsippet om at man skal yte etter evne og få etter behov. Men hva blir implikasjonene av disse i praksis?

Prinsippet om å yte etter evne og få etter behov innebærer at det ikke er noe å tjene på å yte en ekstra innsats, at det ikke er noe å tjene på å jobbe ekstra, at det ikke er noe å tjene på å forbedre seg eller å gjøre seg dyktigere ved å ta en ekstrautdannelse. Under dette prinsippet er det heller ingen sammenheng mellom det man produsere og det man forbruker. Dette fører til at stadig færre jobber produktivt, og at stadig flere jobber uproduktivt eller lever av trygt uten å jobbe. Derfor blir alle samfunn bygget på marxistiske ideer fattigere og fattigere.

Poenget om utbytting sier at de rike er rike fordi de har lurt de fattige, og de fattige er fattige fordi de er lurt av de rike. Dette legitimerer kriminalitet: de fattige er ofre og de rike er kriminelle, og de fattige har derfor all rett til å ta tilbake det som de rike har lurt fra dem. Dette førere altså til mer tyveri, hærverk, etc. begått av de som føler seg utbyttet.

Dette siste er grunnen til at de venstreorienterte er voldelige, at de når de får formell makt går inn for milde straffer for slik kriminalitet (de gir derimot strenge straffer til slike ting som skatteunndragelse).

Marxismen gir ikke noen oppskrift på samfunn som er preget av fred, harmoni og velstand; tvert imot vil den føre til kriminalitet, vold og fattigdom – noe også man ser i alle samfunn som er forsøkt bygget på marxistiske ideer. Marxismen er en oppskrift på fattigdom, død og fordervelse.

Enklere kan det ikke sies om marxismens natur og hva den fører til i praksis.

Tips til litteratur om marxisme

Hvis du vil vite mer om marxisme, kan du lese kapitlet om Karl Marx på Filosofi.no. Vil du finne ut nøyaktig hvilke grusomheter som har skjedd under kommunistiske regimer og hvor ufattelig mange mennesker som har blitt drept av dette systemet, kan du lese The Black Book of Communism. For å finne ut mer om personen Karl Marx bør du lese Karl Marx, the Red Prussian av Leopold Schwarzschild.

,