Kommer det en biografi om Ayn Rand?

Kommer det en biografi om Ayn Rand?

Tidligere kunngjort biografi om Ayn Rand av Shoshana Milgram Knapp lar vente på seg. Her er siste status på prosjektet.

De av oss som har lest fagboken A Companion to Ayn Rand har fått med oss at akademikeren Shoshana Milgram Knapp jobber med en biografi om Ayn Rand. I et glimrende kapittel som beskriver livet til Rand i korte trekk, legger Milgram til følgende i appendikset:

In this chapter I draw on research I have done, much of it in the Ayn Rand Archives (a division of the Ayn Rand Institute), toward a book-length study […] my focus here is to set briefly the biographical context for the composition of Rand’s key fictional and philosophical texts; in my book, I will supply abundant information about additional important aspects of her colorful and heroic life, as well as fuller accounts of my sources and my detective work in following clues that have led to the facts.[1]

Fra før finnes det noe biografisk litteratur av Nathaniel Branden, Barbara Branden, Chris Matthew Sciabarra, Anne C. Heller og Jennifer Burns, men etter det jeg har lest og forstått har alle disse verkene vesentlige mangler og svakheter. Det finnes også biografisk materiale av Jeff Britting, Mary Ann Sures, Scott McConnell og Michael Paxton, og disse er mer pålitelige enn den første gruppen.

Over to år har gått siden A Companion to Ayn Rand ble gitt ut, og jeg var nysgjerrig på hvordan det går med Milgrams biografiske prosjekt, som er det eneste som har hatt tilgang til de omfattende arkivene i Ayn Rand Archives. Jeg sendte derfor en e-post til Milgram og spurte om nyheter, og jeg var så heldig at jeg fikk et langt og utfyllende svar.

Stadig ny informasjon

Milgram forteller at hun til å begynne med trodde prosjektet skulle gå rimelig raskt, siden hun trodde hun kjente Ayn Rand godt gjennom hennes forfatterskap. Rand uttalte tross alt at livet hennes er det samme som arbeidet hennes, og at alt viktig om henne er å finne i The Fountainhead.

Selv om Milgram forventet at forskningen ikke ville bidra med annet enn flere eksempler og støttebevis, oppdaget hun at det var mye mer ny informasjon i form av brev, dokumenter og utkast i Rands papirer enn antatt. I tillegg fant Milgram ny informasjon i andre arkiver, som Cecil B. DeMille, Rose Wilder Lane og Frank Lloyd Wright, som kaster nytt lys over Rands personlige og yrkesmessige kontekst.

Første bok snart klar?

Det biografiske prosjektet om Ayn Rand har med andre ord blitt «forsinket» grunnet et vell av ny og uventet informasjon, noe som kun kan sies å være både positivt og lovende. Og nå er det heller ikke lenge igjen til vi kan se resultatet av prosjektet i form av første bind: Milgram forteller at det første verket hun ønsker å publisere dreier seg om Ayn Rands liv frem til utgivelsen av Atlas Shrugged i 1957.

Jeg har hørt tidligere at bokprosjektet skulle deles i to med Atlas Shrugged som skillevei, og dette er nå bekreftet. Når det gjelder nøyaktig dato må vi fremdeles smøre oss med tålmodighet, men Milgram skriver at ventetiden ikke vil vare så mye lenger.

Fotnoter

[1] S. Milgram, «The Life of Ayn Rand: Writing, Reading, and Related Life Events», A Companion to Ayn Rand (G. Salmieri & A. Gotthelf, red.) Chichester, John Wiley & Sons 2016: loc. 1899