Omskjæring av barn må forbys

Omskjæring av barn må forbys

Forbud mot rituell omskjæring av barn er beskyttelse av menneskets rett til egen kropp. Alle som er for individuell frihet bør støtte opp om tiltak mot overgrep.

I helgen vedtok Fremskrittspartiets landsmøte å forby rituell omskjæring av barn. Dette har vakt sterke reaksjoner fra ulikt hold. Avisen Dagen mente på forhånd at forslaget var farlig, leder i Det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn, mener at vedtaket er et overgrep mot jøder i Norge og VG mener at det er uklokt.

Jeg mener derimot at forslaget er riktig, en beskyttelse mot overgrep og klokt.

Hva er omskjæring?

For å være sikker på at man snakker om det samme, er det lurt å begynne med en felles definisjon. Her er Store Norske Leksikons definisjon av «omskjæring»:

Omskjæring, operativt inngrep på mannlige og kvinnelige kjønnsorganer som utføres på medisinske indikasjoner eller i henhold til religiøse eller kulturelle påbud. I sin opprinnelige betydning av ordet innebærer omskjæring fjerning av forhuden hos gutter/menn (circumcisio), mens begrepet i dag også omfatter kjønnslemlestelse (mutilering), dvs. rituelle og religiøst betingede inngrep på ytre og indre kjønnsorganer hos begge kjønn.

Omskjæring, uavhengig av kjønn, er et fysisk og uopprettelig inngrep på kroppen. Det er ingen vei tilbake.

Omskjæring av barn er et overgrep

Å utsette forsvarsløse mennesker for rituell omskjæring, uten at det foreligger noen medisinsk årsak, er et overgrep. Ved en omskjæring er det foreldrene som på barnets vegne bestemmer at en uopprettelig fysisk endring av kroppen skal finne sted, uten at barnet har noen mulighet til å si nei eller komme med innsigelser.

Dette er en soleklar krenkelse av individets rett til å bestemme over sitt eget liv og sin egen kropp.

Krenkelse av «religiøse rettigheter»?

Bryter ikke et forbud mot rituell omskjæring med «religiøse rettigheter», som Ervin Kohn hinter til? Nei! En religion har ikke rettigheter og en gruppe mennesker har ikke rettigheter. Kun individer har rettigheter. En gruppe kan ikke ha «rett» til å krenke individet. Da mister begrepet rettigheter all mening.

Voksne mennesker har ingen rett til å påtvinge sine forestillinger på et barn som resulterer i fysisk lemlestelse. Psykisk påvirkning kan man med hardt arbeid jobbe seg ut av. Omskjæring er som nevnt uopprettelig.

Selv om vitenskapen kan dokumentere både positive og negative effekter ved omskjæring, er dette kun av sekundær betydning. Det primære er at mennesket har individers rettigheter og at disse er ukrenkelige. Dersom en jøde, muslim eller lignende ønsker å bli omskåret i voksen alder, er det ikke noe problem. Men å utsette barn for dette er et uhyrlig overgrep.