Oslo Objectivist Conference 2018

Oslo Objectivist Conference 2018

I Oslo i april blir det arrangert en konferanse for objektivister, med foredrag fra Andrew Bernstein, Richard M. Salsman, Carl Svanberg og Petter Sandstad.

Foreningen for studium av Objektivismen (FSO) arrangerer Oslo Objectivist Conference den 7. og 8. april 2018 på Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter. Foredragsholderne er Andrew Bernstein, Richard M. Salsman, Carl Svanberg og Petter Sandstad, og de vil snakke om romantisk litteratur, bank og finans, Jean-Baptiste Say, velferdsstaten i Sverige og det arbitrære:

  • «Atlas Shrugged as the Culmination of the Romantic Novel» (Bernstein)
  • «Free Banking and the Gold Standard versus Central Banking, Fiat Money & Bitcoin» (Salsman)
  • «What about Sweden?» (to deler) (Svanberg)
  • «The Arbitrary» (Sandstad)
  • «Timeless Themes in great Literature» (Bernstein)
  • «The Superiority of Saysian Economics» (Salsman)

Få mer detaljert informasjon om de ulike foredragene på nettsiden til Oslo Objectivist Conference. Andrew Bernstein har en doktorgrad i filosofi og har skrevet mange bøker og artikler, inkludert The Capitalist Manifesto og Objectivism in One Lesson. Richard M. Salsman har en doktorgrad i politisk økonomi og har også mye faglitterær produksjon, deriblant bøkene Gold and Liberty, Breaking the Banks og The Political Economy of Public Credit. Carl Svanberg har en bachelorgrad i filosofi og er ansatt ved Ayn Rand Institute, hvor hans forskning hovedsakelig dreier seg om utdanning, mens Petter Sandstad er doktorgradsstipendiat i filosofi, med spesiell kompetanse innen Aristoteles og metafysikk.

Er du medlem av FSO koster deltakelse på konferansen 750 NOK for begge dagene og 400 NOK for én dag, mens ikke-medlemmer må betale henholdsvis 900 og 500 NOK. Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter har adresse Rosenkrantz’ gate 7, men selve inngangen ligger i Kristian IVs gate. Det vil også være en middag på lørdag kl. 18.30 på Theatercaféen for de som ønsker det. Her betaler man for seg selv.

Jeg anbefaler alle objektivister, Ayn Rand-tilhengere og andre med seriøs interesse for filosofi å delta, da dette er en gyllen mulighet for å treffe andre objektivister og få økt kunnskap om estetikk, økonomi, politikk og epistemologi.

Meld deg på Oslo Objectivist Conference her »

For ordens skyld: Undertegnede er medlem av FSO, men har ellers ingenting med arrangementet å gjøre.