Planen for Objektivismen.no


Hva er hensikten med og fremtidsutsiktene til Objektivismen.no?

Objektivismen.no ble startet i 2015. Formålet med nettsiden er å spre kunnskap om det filosofiske systemet Objektivismen og fremme utbredelsen av filosofien i dagens samfunn. Prosjektet er fremdeles på et tidlig stadium. En del planlegging har blitt gjennomført allerede, men mye gjenstår. Design og sidestruktur er stort sett på plass, men en robust plan for innhold er fremdeles under utvikling.

Innholdet er nemlig avgjørende på en nettside som dette. Hvilke temaer og elementer ved Objektivismen skal siden ta for seg? Hvordan skal artiklene presenteres på en mest mulig pedagogisk og logisk måte? Hvordan skal gjennomføringen støtte optimalt opp under formålet?

Nettstedet vil bestå av følgende seksjoner:

  • Artikler (Kunnskap)
  • Blogg
  • Litteratur

Det er liten tvil om at artikkeldelen vil være mest krevende å få på plass. Alle de viktigste temaene innen Objektivismen, som metafysikk, epistemologi, etikk, aksiomer, dyder, objektivitet, begrepsdannelse, integrasjon og så videre, må få egne, godt forklarende artikler med lenker til relaterte emner. Dette kommer kanskje til å ta mange år. Bloggseksjonen vil inneholde innlegg av mindre formelt og mer løst format. Litteraturseksjonen har allerede en god start per i dag, men vil antakelig endres og ekspanderes i tiden som kommer.

Å opprette en nettside og få på plass database, publiseringsverktøy og design er den enkle delen. Nå gjenstår den langt mer krevende og utfordrende perioden: Den kontinuerlige driften av nettsiden med produksjon av artikler av tilstrekkelig høy kvalitet. Jeg må nesten ønske meg selv lykke til, for dette blir omfattende – og selvfølgelig lærerikt og spennende i samme slengen.

Notis: Objektivismen.no ble om til AynRand.no i mars 2017.