Ressurser til Objektivismen

Ressurser til Objektivismen
 
Ayn Rand for beginners

Ayn Rand for Beginners

Lettfattelig introduksjon til Ayn Rand og Objektivismen – med mange illustrasjoner. Går gjennom Rands liv, hennes viktigste romaner og essensen i Objektivismen.

Kjøp på Amazon.com »


Filosofi: en innføring

Filosofi: en innføring

Forklarer hva filosofi er og hvorfor det er viktig. Er logisk lagt opp og presenterer de filosofiske grenene før den går gjennom ulike filosofier gjennom tidene. Avsluttes med et kapittel om Objektivismen.

Kjøp på Lulu.com »


The Romantic Manifesto

Objectivism in One Lesson

Detaljert introduksjon med klare koblinger mellom teori og praksis. Leksjonen går ut på at verdier er meningen med livet og at fornuft er metoden for å tilegne seg verdier.

Kjøp på Amazon.com »


Loving Life

Loving Life

God innføring i objektivistisk etikk. Forklarer hvorfor moral er objektivt, hvorfor egeninteresse er bra og hvilke dyder som skal til for å leve et lykkelig og produktivt liv.

Kjøp på Amazon.com »

 


How We Know

Free Market Revolution

Vesten er i krise, med en velferdsstat ute av kontroll. Denne boka forklarer hvordan egoisme og kapitalisme kan redde samfunnet, og er en praktisk anvendelse av objektivistisk etikk og politikk.

Kjøp på Amazon.com »


Viderekommen


Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand

Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand

Gir fullt overblikk over hele Objektivismen, med logiske steg fra metafysikk til estetikk. Byr på den beste systematiserte presentasjonen av filosofien.

Kjøp på Amazon.com »


The Ominous Parallels

The Ominous Parallels

Hvordan førte kryptiske skriblerier av en tysk 1700-tallsfilosof til nazistenes konsentrasjonsleirer? Fordi ideer har betydning. Filosofi er derfor kilden til velstand – eller undergang.

Kjøp på Amazon.com »


The Romantic Manifesto

The Romantic Manifesto

Ayn Rand forklarer hva kunst er, betydningen av kunst i menneskets liv og hva som utgjør god estetikk.

Kjøp på Amazon.com »


Fornuft, egoisme, kapitalisme

Fornuft, egoisme, kapitalisme

Norske artikler og essays om Ayn Rand og Objektivismen. Inneholder blant annet biografisk innhold, innføring i filosofien, bokanalyser og sammenligninger med andre ideer.

Kjøp på Bokkilden.no »


How We Know

How We Know

Den mest omfattende presentasjonen av epistemologi med objektivistisk fundament. Kan vi få sikker kunnskap? Hvordan fungerer vårt begrepsapparat? Svarene på dette og mye mer får du i denne avanserte fremstillingen.

Kjøp på Amazon.com »