Retten til liv


Individets fundamentale rettighet og dens eneste mulige implementering.

Mennesket er en spesifikk type levende organisme. Noen objekter og handlinger fremmer vårt liv, mens andre forhindrer det. Med basis i slike fakta bruker vi vår fornuft til å identifisere menneskets liv som moralsk standard. I en sosial sammenheng innebærer dette retten til å handle etter veiledning fra denne standarden, det vil si retten til liv.

Fornuften er menneskets grunnleggende overlevelsesmetode, mens rasj­o­­nalitet er vår fremste dygd. Dette innebærer retten til å handle etter vår egen dømmekraft, det vil si handlingsfrihet i en sosial sammenheng – retten til frihet.

Mennesker overlever ikke ved å tilpasse oss til naturen. Vi må tilpasse naturen til oss – med andre ord å praktisere dygden produktivitet. Dette innebærer den moralske retten til å disponere tingene vi har produsert – eiendomsrett.