«Skatt er tyveri»

Skatt er tyveri

Et ofte gjentatt slagord blant liberalister er at skatt er tyveri. Men er det et spesielt godt motto?

Slagordet «skatt er tyveri» er populært blant liberalister, libertarianere og anarkister. Et søk på Google gir 36.700 treff og politiske organisasjoner som Fremskrittspartiets Ungdom, Liberalistene og Liberalistisk Ungdom bruker frasen flittig.

Formålet later til å være godt: Å påpeke at skatt slett ikke er dugnad eller et frivillig bidrag til «spleiselaget» og velferdsstaten Norge. Skatt er noe som blir innkrevet enten du vil det eller ikke: Skatt er statens innkreving av en del av dine penger – ditt produktive arbeid, din tid og ditt liv – med fysisk tvang eller trussel om fysisk tvang.

Hva kan være problematisk med å si at skatt er tyveri?

Les mer om staten og rettigheter »

Uforståelig for menigmann

Hvis du sier «skatt er tyveri» til mannen i gata vil han sannsynligvis riste på hodet. For et vanlig menneske i en velferdsstat som Norge er sammenligningen mellom skatt og tyveri både uforståelig og tåpelig. Tyveri er jo allerede ulovlig overalt i dag, og det har vært det til alle tider. Hvis du stjeler en annen persons eiendom er du en forbryter og vil straffes av rettsvesenet.

Skatt, derimot, er legalisert i alle siviliserte land. Du må gjerne mislike å betale din skatt, men skattlegging er ikke en forbrytelse – slik tyveri er. Slik tenker de fleste mennesker i dagens samfunn. Slagordet virker dermed mot sin hensikt: I stedet for å belyse hvilket onde skatt egentlig er, lager det et samrøre av temaet og får liberalister til å virke både forvirrede og tøysete.

Skjønnmaler skatt

Et annet, dypere problem med slagordet er at det skjønnmaler det gjennomgripende onde ved skattlegging – det bidrar til å ufarliggjøre skatt og toner ned hvilket omfattende onde skatt faktisk er. Å sidestille skatt med tyveri er rett og slett for enkelt og lettvint. Det blir som å si at en forbryter er slem eller at folkemord er dumt. Uttalelsene er ikke nødvendigvis feilaktige, men de glatter over kjernen i forbrytelser og folkemord – de er overfladiske karakteriseringer som ikke makter å identifisere den dypere og større ondskapen forbrytelser og folkemord utgjør.

Så hva er den dypere og større ondskapen ved skattlegging? Den ene institusjonen i et samfunn som er ment for å beskytte våre rettigheter, vår rett til liv og vår rett til eiendom – staten – har også moralsk og juridisk myndighet til å krenke våre rettigheter … for å beskytte våre rettigheter! Denne slående selvmotsigelsen står i sterk kontrast til tyver, som tross alt ikke stjeler vår eiendom samtidig som de hevder at de beskytter oss og har fullmakt til å gjøre det. Dette er den grunnleggende selvmotsigende og onde naturen bak statens tvungne innsamling av skatter fra innbyggerne.

Slagordet «skatt er tyveri» antyder ingen av disse problemene. Slagordet står derfor igjen som et overfladisk motto som de fleste bare vil mene er tåpelig. Finnes det et bedre alternativ? Antakelig ikke, men alle temaer kan ikke og bør ikke oppsummeres gjennom enkle slagord. Noen ganger er det aktuelle temaet for komplisert og for viktig til å ende opp som et forenklet motto, slik det er i dette tilfellet.

 

Takk til Klaus Nordby som har gjort meg oppmerksom på problemet med «skatt er tyveri» og som inspirerte dette blogginnlegget med en svært god post om temaet på Facebook:

https://www.facebook.com/klaus.nordby/posts/10153647446578246

,