«Skatt er tyveri»

Et ofte gjentatt slagord blant liberalister er at skatt er tyveri. Men er det et spesielt godt motto?

Publisert

Hvem er Ayn Rand?

Det kan ikke være tvil om at Ayn Rands innflydelse er økende. Men hvem var hun? Hva består hennes ideer av?

Publisert

Hva er en proposisjon?

Hva er proposisjoner, hvilket forhold har de til begreper og hvordan bruker vi dem i vår kunnskapsdannelse?

Publisert