Hva er rasjonell egoisme?

Vegard Ottervig Etikk

Ifølge objektivistisk etikk er du og ditt liv er det viktigste for deg. Av dette følger rasjonell egoisme, men hva går det egentlig ut på?