Stikkord: epistemologi

  • Hva er poenget med filosofi?

    Hva er poenget med filosofi?

    Filosofi er læren om de bredeste problemstillingene mennesket står overfor, men hva er hensikten med filosofi? Hvilken praktisk nytte kan du trekke fra det?