Stikkord: kunnskap

  • Hva er en proposisjon?

    Hva er en proposisjon?

    Hva er proposisjoner, hvilket forhold har de til begreper og hvordan bruker vi dem i vår kunnskapsdannelse?

  • Ayn Rands viktigste bidrag

    Ayn Rands viktigste bidrag

    Det er gode grunner til at et stadig økende antall intellektuelle hevder at Ayn Rand er en av historiens store filosofer; hun leverte viktige bidrag på noen av filosofiens mest sentrale områder.