Ludwig von Mises: en biografisk skisse

Mises var en forkjemper for det frie marked. Hans arbeider inneholder store deler av grunnlaget for kapitalismen som økonomisk system.

Publisert