Etikk i nødssituasjoner

Gjelder reglene innen etikk og moral når det er snakk om kriser, katastrofer og nødssituasjoner?

Publisert