«Skatt er tyveri»

Et ofte gjentatt slagord blant liberalister er at skatt er tyveri. Men er det et spesielt godt motto?

Publisert

Saysiansk økonomi

Med boken «Saysiansk økonomi» forsøker Vegard Martinsen å presentere og argumentere for de sosioøkonomiske teoriene til Jean-Baptiste Say overfor et norsk publikum.

Publisert

Oslo Objectivist Conference 2018

I Oslo i april blir det arrangert en konferanse for objektivister, med foredrag fra Andrew Bernstein, Richard M. Salsman, Carl Svanberg og Petter Sandstad.

Publisert

Ludwig von Mises: en biografisk skisse

Mises var en forkjemper for det frie marked. Hans arbeider inneholder store deler av grunnlaget for kapitalismen som økonomisk system.

Publisert