Stikkord: omskjæring

  • Omskjæring av barn må forbys

    Omskjæring av barn må forbys

    Forbud mot rituell omskjæring av barn er beskyttelse av menneskets rett til egen kropp. Alle som er for individuell frihet bør støtte opp om tiltak mot overgrep.