Stikkord: rasjonalitet

  • Gale teorier

    Gale teorier

    Hvorfor slutter mange mennesker opp om gale teorier, selv om teoriene via utallige eksempler og negative konsekvenser viser seg å ikke stemme overens med virkeligheten?