Stikkord: roman

  • Ayn Rands viktigste bidrag

    Ayn Rands viktigste bidrag

    Det er gode grunner til at et stadig økende antall intellektuelle hevder at Ayn Rand er en av historiens store filosofer; hun leverte viktige bidrag på noen av filosofiens mest sentrale områder.