Gale teorier

Hvorfor slutter mange mennesker opp om gale teorier, selv om teoriene via utallige eksempler og negative konsekvenser viser seg å ikke stemme overens med virkeligheten?