Objektivistene på Radio Nova

Objektivistene på Radio Nova

Da en studentradio forsøkte å finne ut mer om objektivistene og Ayn Rand …

Radio Nova er Oslo-studentenes egen radiokanal og en av Norges største lokalradioer. I 2010 hadde de et program som het «Sub», hvor de undersøkte ulike typer «subkulturer» og «sekter» i Norge. Dette inkluderte alt fra gründere, poledansere og rånere til … objektivister.

Sandstad får mikrofonen

I den cirka 25 minutter lange episoden intervjuer journalistene Petter Sandstad, daværende formann i Foreningen for Studium av Objektivismen (FSO). Han får forklart litt om hva Objektivismen innebærer, men journalistene gir ham altfor lite spillerom etter min mening.

Samtidig skyter journalistene inn sin egen skepsis (basert på uvitenhet) hele tiden underveis. De tror tydeligvis at Objektivismen kun handler om «enere vs. massen og snyltere» og at «elitemennesker» bør kunne gjøre akkurat som de vil. En klassisk misforståelse av Objektivismen.

Essensen i Objektivismen

Essensen i Objektivismen består av å identifisere at mennesket er et vesen med en viss identitet og at det må gjøre visse handlinger, altså bruke fornuften, i tråd med sin identitet hvis det vil leve og oppnå lykke.

Ayn Rand dramatiserte betydningen av menneskesinnets rolle i romanen Atlas Shrugged, hvor hun satte situasjonen på spissen for å skape dramatikk og spenning. I boken ser vi hvordan det kan gå hvis samfunnets mest fornuftige og produktive mennesker går til streik mot de som demoniserer dem eller tar dem for gitt. Noe av det samme ser vi i The Fountainhead, hvor vi følger arkitekten Howard Roarks dramatiske kamp mot konformitet i arkitektmiljøet og samfunnet for øvrig.

Ut ifra dette tolker mange kritikere at Rand sto for «dyrking av den sterke mann» og en forakt for fattige og svake. Dette er en overfladisk og forfeilet lesning – den filosofiske Ayn Rand var primært en talsperson for fornuft.

Så kommer svartmalingen

I episodens andre del møter vi Håvard Nilsen, leder av tankesmien og forlaget Res Publica, og Erik Reinert, professor i teknologi og økonomisk utviklingsstrategi på Talinn University of Technology i Estland samt professor II i reindriftsøkonomi på Samisk Høgskole i Kautokeino.

Disse to har fått i oppgave å tale sosialdemokratiets sak, som en slags motvekt til Rand. Du vet hvor det bærer hen når Håvard Nilsen, på spørsmål om hvilket forhold de har til Ayn Rands tanker, svarer følgende: «Ja, tenkning og tenkning. Jeg vet ikke hvor mye tenkning det er. Det er jo ikke akkurat noen systematikk i holdningene eller ideologien».

Det er åpenbart at Nilsen og Reinert ikke har lest noe særlig av Ayn Rand, og det de eventuelt har lest har de kun skummet gjennom som fanden leser Bibelen, med den hensikt å bekrefte egne fordommer. De følger ikke rådet til Greg Salmieri om hvordan man bør studere Ayn Rand:

To take an author seriously means to read her, not with an eye toward confirming one’s prejudices (whether favorable or unfavorable), but simply with an eye to understanding what she thinks and why.

Last ned «Objektivistene»

Til tross for at episoden synker ned i den klassiske fella med misforståelser, løgner og svartmaling som nesten alle såkalte «intellektuelle» begår overfor Ayn Rand og Objektivismen, er den fornøyelig og absolutt verdt en lytt.

Last ned »

Episoden er tilgjengelig i MP3-format, og du kan laste ned filen fra Google Drive. Bare trykk på nedlastingsikonet oppe til høyre, så vil den 38 MB store filen etter hvert befinne seg på enheten din.

https://www.facebook.com/116141215075814/photos/a.116153358407933/116156001741002/?type=3&theater

Jeg har fått tillatelse til å dele programmet av Julie Oscar-Andersen, ansvarlig redaktør i Radio Nova.